വിജ്ഞാപനം

ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടിയോം പ്രോജക്റ്റ് (HPP): ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടിയോമിന്റെ 90.4% ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്ലൂപ്രിന്റ് പുറത്തിറങ്ങി

മാനുഷികമായ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 2010-ൽ പ്രോട്ടിയോം പ്രോജക്ട് (HPP) ആരംഭിച്ചു മാനുഷികമായ ജീനോം പ്രോജക്‌റ്റ് (HGP) തിരിച്ചറിയാനും സ്വഭാവം കാണിക്കാനും മാപ്പ് ചെയ്യാനും മാനുഷികമായ പ്രോട്ടീം (പ്രോട്ടീനുകളുടെ മുഴുവൻ സെറ്റും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു മാനുഷികമായ ജീനോം). അതിൻ്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ, HPP 90.4% ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ ഉയർന്ന കർശനമായ ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് പുറത്തിറക്കി. മാനുഷികമായ പ്രോട്ടോം. ജീവൻ്റെ നിയമാവലി എന്ന നിലയിൽ, ഈ നാഴികക്കല്ലിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് മാനുഷികമായ ആരോഗ്യവും ചികിത്സയും.   

2003- ൽ പൂർത്തിയായി, മാനുഷികമായ 1990-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണമായിരുന്നു ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് (HGP). മാനുഷികമായ ജീനുകളും ഡിഎൻഎ ബേസുകളുടെ പൂർണ്ണമായ ക്രമം നിർണ്ണയിക്കാനും മാനുഷികമായ ജനിതകഘടന. 15 ജനുവരി 2001-ന്, എച്ച്ജിപി പ്രാരംഭ ക്രമവും വിശകലനവും പുറത്തിറക്കി മാനുഷികമായ ജനിതകഘടന. തിരിച്ചറിയൽ, സ്വഭാവം, മാപ്പിംഗ് മാനുഷികമായ പ്രോട്ടീം (ജീനോം കോഡ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീനുകളുടെ മുഴുവൻ പൂരകവും) അടുത്ത ലോജിക്കൽ ഘട്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു, മാനുഷികമായ പ്രോട്ടോമിക്സ് ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 9 ഫെബ്രുവരി 2001-ന് പ്രോട്ടിയോം ഓർഗനൈസേഷൻ (HUPO) രൂപീകരിച്ചു. 23 സെപ്റ്റംബർ 2010-ന് HUPO ഔദ്യോഗികമായി സമാരംഭിച്ചു മാനുഷികമായ പ്രോട്ടിയോം പ്രോജക്റ്റ് (HPP) എന്നതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാനുഷികമായ പ്രോട്ടോം (1).  

വിശകലനം മാനുഷികമായ ജനിതകമാറ്റം ഏകദേശം 20,300 പ്രോട്ടീൻ-കോഡിംഗ് ജീനുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ഈ ജീനുകൾ കോഡ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീനുകളുടെ മുഴുവൻ സെറ്റും 'മാനുഷികമായ പ്രോട്ടോം'. മാനുഷികമായ വിവർത്തന സമയത്തും ശേഷവും രാസമാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു ജീൻ രൂപങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ (പ്രോട്ടോഫോമുകൾ) പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ പ്രോട്ടോം 'മനുഷ്യ ജീനോമിനെ'ക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോട്ടിയോഫോമുകൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2010-ൽ, എച്ച്പിപിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ജീനോം വിശകലനം പ്രവചിച്ച പ്രോട്ടീനുകളുടെ 70% മാത്രമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ വിജ്ഞാന വിടവ് നികത്തുക എന്നതായിരുന്നു പ്രോട്ടിയോം പദ്ധതിയുടെ അജണ്ട. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതിയോടെ, ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ പ്രോട്ടീനുകളും അവയുടെ രൂപങ്ങളും കണ്ടെത്താനും അളക്കാനും സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും, നഷ്‌ടമായ ധാരാളം പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട് (പ്രോട്ടീനുകൾ ജീനോം വിശകലനം പ്രവചിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല) (2,3). പദ്ധതി ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നാഴികക്കല്ല് എത്തിയിരിക്കുന്നു. 

16 ഒക്‌ടോബർ 2020-ന് അതിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ, 90.4% ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടോമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ ഹൈ-സ്ട്രിംഗ്സി ബ്ലൂപ്രിന്റ് HPP പുറത്തിറക്കി. (1). ഇത് മനുഷ്യ ജീവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവും സെല്ലുലാർ, മോളിക്യുലാർ തലത്തിലുള്ള തന്മാത്രാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ പ്രോട്ടിയോം വഹിക്കുന്ന പങ്ക്, ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിന്റെയും ചികിത്സയുടെയും ഗവേഷണവും വികസനവും നേരിട്ട് നയിക്കുന്നു. കൃത്യമായ മരുന്ന് (4)

മനുഷ്യന്റെ വികസനം പ്രോട്ടീൻ ഹ്യൂമൻ ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക്‌സ്, തെറാപ്പിറ്റിക്‌സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിനായി അറ്റ്‌ലസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. (5,6).  

***

അവലംബം:

  1. HUPO 2021. പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ടൈംലൈൻ. ന് ലഭ്യമാണ് https://hupo.org/Proteomics-Timeline.  
  1. neXtProt 2021. മനുഷ്യ പ്രോട്ടീം. എന്ന വിലാസത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് https://www.nextprot.org/about/human-proteome 30 ഡിസംബർ 2020-ന് ആക്‌സസ് ചെയ്‌തു. 
  1. ഇൻസെർം, 2020. പ്രോട്ടിയോമിക്സ്: 90%-ൽ കൂടുതൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത ലൈഫ് കോഡ്. പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് 07 ഡിസംബർ 2020. ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/proteomique-code-vie-traduit-plus-90 30 ഡിസംബർ 2020-ന് ആക്‌സസ് ചെയ്‌തു.  
  1. അധികാരി, എസ്., നൈസ്, EC, Deutsch, EW et al. 2020. ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീമിന്റെ ഉയർന്ന കർശനമായ ബ്ലൂപ്രിന്റ്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: 16 ഒക്ടോബർ 2020. നേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 11, 5301 (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-19045-9  
  1. ഡിഗ്രെ എ., ലിൻഡ്‌സ്‌കോഗ് സി., 2020. ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ അറ്റ്‌ലസ് - ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും മനുഷ്യ പ്രോട്ടീമിന്റെ സ്പേഷ്യൽ പ്രാദേശികവൽക്കരണം. പ്രോട്ടീൻ സയൻസ് വോളിയം 30, ലക്കം 1. ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: 04 നവംബർ 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/pro.3987  
  1. ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ അറ്റ്ലസ് 2020. ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ അറ്റ്ലസ് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് https://www.proteinatlas.org/about 30 ഡിസംബർ 2020-ന് ആക്‌സസ് ചെയ്‌തു. 

***

ഉമേഷ് പ്രസാദ്
ഉമേഷ് പ്രസാദ്
സയൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് | സയന്റിഫിക് യൂറോപ്യൻ മാസികയുടെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

ക്രമരഹിതമായ ഇൻസുലിൻ സ്രവണം മൂലം ബോഡി ക്ലോക്കിന്റെ തകരാർ, അകാല ഭക്ഷണം വർധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട...

ഭക്ഷണം ഇൻസുലിൻ, ഐജിഎഫ്-1 എന്നിവയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ ഹോർമോണുകൾ...

കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി Iloprost-ന് FDA അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു

വാസോഡിലേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് പ്രോസ്റ്റാസൈക്ലിൻ അനലോഗ് ആയ ഐലോപ്രോസ്റ്റ്...

ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ-വേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് (GWB): നേരിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവ്

ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗം ആദ്യമായി നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്...
- പരസ്യം -
94,381ഫാനുകൾ പോലെ
47,652അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe