വിജ്ഞാപനം

COVID-19: "കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജ് ഷിഫ്റ്റ്" വഴി ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ അണുബാധ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നു 

COVID-19 ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, നീണ്ട കോവിഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയാം, എന്നാൽ വൈറസ് ഹൃദയ കോശങ്ങളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ വ്യവസ്ഥാപരമായ കാരണത്താലാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ജലനം വൈറസിനോടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ പഠനത്തിൽ, SARS-CoV-2 അണുബാധ മൊത്തം കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് കോശജ്വലനമായി മാറുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കോശജ്വലന കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജുകൾ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മൃഗ മാതൃകയിൽ ഒരു ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആൻ്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ തടയുന്നത് കോശജ്വലന കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജുകളുടെ ഒഴുക്ക് തടയുകയും ഈ സമീപനത്തിന് ചികിത്സാ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. 

COVID-19 ഹൃദയാഘാതം, സ്ട്രോക്ക്, നീണ്ട കൊവിഡ് എന്നിവയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയാം. COVID-50 ബാധിച്ചവരിൽ 19%-ലധികം ആളുകൾക്കും ഹൃദയത്തിന് ചില വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. വൈറസ് ഹൃദയ കോശങ്ങളെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ വൈറസിനോടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രതികരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വ്യവസ്ഥാപരമായ വീക്കം മൂലമാണോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. 

ഗുരുതരമായ COVID-19 ലെ ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ പരിക്കും ഹൃദയ സംബന്ധമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന വീക്കവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ പഠനം വെളിച്ചം വീശുന്നു. ഹൃദയ മാക്രോഫേജുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളിലാണ് പഠനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, ഇത് സാധാരണയായി ടിഷ്യുവിനെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം പോലുള്ള പരിക്കുകൾക്ക് മറുപടിയായി ഇത് കോശജ്വലനമായി മാറുന്നു.  

SARS-CoV-21-അസോസിയേറ്റഡ് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്‌ട്രസ് സിൻഡ്രോം (ARDS) മൂലം മരണമടഞ്ഞ 2 രോഗികളിൽ നിന്നുള്ള ഹൃദയകോശ സാമ്പിളുകൾ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്യുകയും കോവിഡ്-33 ഇതര കാരണങ്ങളാൽ മരണമടഞ്ഞ 19 രോഗികളുടെ മാതൃകകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം മാക്രോഫേജുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പിന്തുടരാൻ, ഗവേഷകർ എലികൾക്കും SARS-CoV-2 ബാധിച്ചു.  

SARS-CoV-2 അണുബാധ മനുഷ്യരിലും എലികളിലും മൊത്തം കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഈ അണുബാധ, കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജുകൾ അവയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് കോശജ്വലനമായി മാറുന്നതിനും കാരണമായി. കോശജ്വലന മാക്രോഫേജുകൾ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു.    

അവർ നിരീക്ഷിച്ച പ്രതികരണം SARS-CoV-2 ഹൃദയത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ ശ്വാസകോശത്തിലെ SARS-CoV-2 അണുബാധ ഹൃദയ മാക്രോഫേജുകളെ കൂടുതൽ കോശജ്വലനമാക്കാൻ പര്യാപ്തമായതുകൊണ്ടാണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എലികളിൽ ഒരു പഠനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു. ഈ പഠനം ശ്വാസകോശത്തിലെ വീക്കം സിഗ്നലുകൾ അനുകരിച്ചു, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ. ഒരു വൈറസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പോലും, എലികൾ COVID-19 ബാധിച്ച് മരിച്ച രോഗികളിലും SARS-CoV-2 അണുബാധ ബാധിച്ച എലികളിലും ഒരേ ഹൃദയ മാക്രോഫേജ് ഷിഫ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. . 

SARS-CoV-2 വൈറസ് ശ്വാസകോശ കോശങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നു. ഒരു COVID അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം, വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നേരിട്ടുള്ള കേടുപാടുകൾക്ക് പുറമേ, ശരീരത്തിലുടനീളം ശക്തമായ വീക്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് മറ്റ് അവയവങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.  

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, എലികളിലെ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആൻ്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ തടയുന്നത് കോശജ്വലന കാർഡിയാക് മാക്രോഫേജുകളുടെ ഒഴുക്ക് തടയുകയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ഈ സമീപനം (അതായത്, വീക്കം അടിച്ചമർത്തുന്നത് സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കും) ചികിത്സാ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

*** 

അവലംബം:  

  1. NIH. വാർത്താ റിലീസുകൾ - COVID-19 സമയത്ത് ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ അണുബാധ ഹൃദയത്തിന് തകരാറുണ്ടാക്കാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് 20 മാർച്ച് 2024. ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് https://www.nih.gov/news-events/news-releases/severe-lung-infection-during-covid-19-can-cause-damage-heart 
  1. ഗ്രൂൺ ജെ., Et al 2024. വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം ഹൃദയത്തിൽ കോശജ്വലന പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ കാർഡിയോമയോപ്പതിക്ക് കാരണമാകുന്നു. രക്തചംക്രമണം. 2024;0. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 20 മാർച്ച് 2024. DOI: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066433  

*** 

SCIEU ടീം
SCIEU ടീംhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
ശാസ്ത്രീയ യൂറോപ്യൻ® | SCIEU.com | ശാസ്ത്രത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി. മനുഷ്യരാശിയിൽ സ്വാധീനം. പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ.

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

ഡിഎൻഎ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വായിക്കാം

ഒരു പുതിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഡിഎൻഎ ആകാം...
- പരസ്യം -
94,518ഫാനുകൾ പോലെ
47,681അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe