വിജ്ഞാപനം

3D ബയോപ്രിൻ്റിംഗ് ആദ്യമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു  

പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മനുഷ്യ ന്യൂറൽ ടിഷ്യുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു 3D ബയോ പ്രിൻ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ചടിച്ച ടിഷ്യൂകളിലെ പ്രോജെനിറ്റർ സെല്ലുകൾ വളർന്ന് ന്യൂറൽ സർക്യൂട്ടുകൾ രൂപപ്പെടുകയും മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായി പ്രവർത്തനപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വാഭാവിക മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും 3D ബയോ പ്രിൻ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഇത് ഗണ്യമായ പുരോഗതിയാണ്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ തകരാറുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യരോഗങ്ങളെ (അൽഷിമേഴ്‌സ്, പാർക്കിൻസൺസ് മുതലായവ) മാതൃകയാക്കാൻ ഇത്തരം ബയോപ്രിൻ്റ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂകൾ ഉപയോഗിക്കാം. മസ്തിഷ്ക രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു അന്വേഷണത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.  

3D ബയോപ്രിന്റിംഗ് അനുയോജ്യമായ പ്രകൃതിദത്ത അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ബയോമെറ്റീരിയൽ (ബയോഇങ്ക്) ജീവനുള്ള കോശങ്ങളുമായി കലർത്തി, സ്വാഭാവിക ടിഷ്യു പോലെയുള്ള ത്രിമാന ഘടനകളിൽ ലെയർ-ബൈ-ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സങ്കലന പ്രക്രിയയാണ്. കോശങ്ങൾ ബയോഇങ്കിൽ വളരുകയും ഘടനകൾ സ്വാഭാവിക ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ അവയവം അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തി പുനരുൽപ്പാദനം കോശങ്ങൾ, ടിഷ്യുകൾ, അവയവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ബയോപ്രിൻറിംഗിനുള്ള മരുന്ന്, മനുഷ്യശരീരത്തെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃകയായി ഗവേഷണം നടത്തുന്നു vitro ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ നാഡീവ്യൂഹം.  

പ്രാഥമിക സാമ്പിളുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം മനുഷ്യ നാഡീവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പരിമിതി നേരിടുന്നു. അനിമൽ മോഡലുകൾ സഹായകരമാണെങ്കിലും സ്പീഷിസ്-നിർദ്ദിഷ്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് vitro ലെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ വൈകല്യം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മനുഷ്യ ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മാതൃകകൾ. 

മനുഷ്യൻ്റെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂകൾ മുമ്പ് സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് രൂപീകരണം ഇല്ലായിരുന്നു. പല കാരണങ്ങളാൽ അച്ചടിച്ച ടിഷ്യു കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പോരായ്മകൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചു.  

അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, ഗവേഷകർ അടിസ്ഥാന ബയോഇങ്കായി ഫൈബ്രിൻ ഹൈഡ്രോജൽ (ഫൈബ്രിനോജനും ത്രോംബിനും അടങ്ങുന്ന) തിരഞ്ഞെടുത്തു, കൂടാതെ ഒരു ലേയേർഡ് ഘടന അച്ചടിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു, അതിൽ പ്രോജെനിറ്റർ കോശങ്ങൾ വളരുകയും പാളികൾക്കകത്തും ഉടനീളവും സിനാപ്‌സുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവ പാളികൾ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന രീതി മാറ്റി. പ്രിൻ്റിംഗ്. ലെയറുകൾ ലംബമായി അടുക്കുന്നതിനുള്ള പരമ്പരാഗത രീതിക്ക് പകരം, മറ്റൊരു തിരശ്ചീനമായി ലെയറുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, ഇത് വ്യത്യാസം വരുത്തി. അവരുടെ 3D ബയോപ്രിൻ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫങ്ഷണൽ ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ ടിഷ്യു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. നിലവിലുള്ള മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അച്ചടിച്ച ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ ടിഷ്യു ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായും ഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളുമായും ലെയറുകളിലും പാളികൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തനപരമായ ബന്ധങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തി. ന്യൂറൽ ടിഷ്യു എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. പ്രവർത്തനത്തിൽ തലച്ചോറിനെ അനുകരിക്കുന്ന നാഡി ടിഷ്യുവിൻ്റെ ലബോറട്ടറി സിന്തസിസ് ആവേശകരമായി തോന്നുന്നു. സാധ്യമായ ചികിത്സ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, ന്യൂറൽ ശൃംഖലയുടെ തകരാറുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരോഗങ്ങളെ മാതൃകയാക്കുന്നതിൽ ഈ പുരോഗതി തീർച്ചയായും ഗവേഷകരെ സഹായിക്കും.  

*** 

അവലംബം:  

  1. കാഡന എം., Et al 2020. ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂകളുടെ 3D ബയോ പ്രിൻ്റിംഗ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ മെറ്റീരിയലുകൾ വാല്യം 10, ലക്കം 15 2001600. DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202001600 
  1. യാൻ വൈ., Et al 2024. ഫങ്ഷണൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള മനുഷ്യ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂകളുടെ 3D ബയോ പ്രിൻ്റിംഗ്. സെൽ സ്റ്റെം സെൽ ടെക്നോളജി| വാല്യം 31, ലക്കം 2, P260-274.E7, ഫെബ്രുവരി 01, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.12.009  

*** 

ഉമേഷ് പ്രസാദ്
ഉമേഷ് പ്രസാദ്
സയൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് | സയന്റിഫിക് യൂറോപ്യൻ മാസികയുടെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

COVID-19-ന്റെ Omicron വേരിയന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം?

അസാധാരണവും കൗതുകകരവുമായ ഒരു സവിശേഷത...

"FS Tau സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ" ഒരു പുതിയ ചിത്രം 

"FS Tau സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ" ഒരു പുതിയ ചിത്രം...
- പരസ്യം -
94,518ഫാനുകൾ പോലെ
47,681അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe