വിജ്ഞാപനം

COP28: "യുഎഇ സമവായം" 2050 ഓടെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു  

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സമ്മേളനം (COP28) UAE കൺസെൻസസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കരാറുമായി സമാപിച്ചു, അത് 1.5°C കൈയെത്തും ദൂരത്ത് നിലനിർത്താനുള്ള അതിമോഹമായ കാലാവസ്ഥാ അജണ്ട രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. 2050-ഓടെ മൊത്തം സീറോ എമിഷനിലെത്താൻ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഇത് പാർട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.. ഒരുപക്ഷേ, ഇത് ഫോസിൽ ഇന്ധന യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.  

ദി ആഗോള സ്റ്റോക്ക് ടേക്ക്, COP2015 വഴി 28-ലെ കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കൂട്ടായ പുരോഗതിയുടെ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ, ആഗോളതാപനം 43°C ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്, 2030 ലെ നിലയെ അപേക്ഷിച്ച് 2019-ഓടെ ആഗോള ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം 1.5% കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടികൾ ട്രാക്കിലല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ, പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ ശേഷി മൂന്നിരട്ടിയാക്കാനും, 2030 ഓടെ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത ഇരട്ടിയാക്കാനും, കൽക്കരി വൈദ്യുതിയുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറയ്ക്കാനും, കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ഫോസിൽ ഇന്ധന സബ്‌സിഡികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്താനും, പരിവർത്തനത്തെ അകറ്റുന്ന മറ്റ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും സ്റ്റോക്ക്‌ടേക്ക് പാർട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ, ഊർജ സംവിധാനങ്ങളിലെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, നീതിയും ക്രമവും നീതിയുക്തവും. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക്, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ പാർട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും 1.5-ഓടെ അവരുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിൽ 2025°C പരിധിയുമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

UAE സമവായം ആഗോള സ്റ്റോക്ക്‌ടേക്കിന് പ്രതികരണം നൽകുകയും പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ കേന്ദ്ര ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സമവായത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതിബദ്ധതകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:  

  • 2050-ഓടെ ലോകത്തെ നെറ്റ് സീറോ എമിഷനിലെത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം. 
  • "സാമ്പത്തിക തലത്തിലുള്ള എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ടാർഗെറ്റുകൾ" പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദേശീയമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സംഭാവനകളുടെ (NDCs) അടുത്ത റൗണ്ട് പ്രതീക്ഷകളിൽ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പ്. 
  • സാമ്പത്തിക വാസ്തുവിദ്യാ പരിഷ്കരണ അജണ്ടയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആക്കം കൂട്ടുക, ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുടെ പങ്ക് ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കുക, കൂടാതെ ഇളവുകളും ഗ്രാന്റ് ഫിനാൻസും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുക. 
  • 2030-ഓടെ മൂന്ന് തവണ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും ഇരട്ടി ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയുമുള്ള ഒരു പുതിയ, നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം. 
  • അടിയന്തിരവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനപ്പുറം അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫിനാൻസ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയുന്നു. 

ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോക്ക്ടേക്കിന് പുറത്ത്, ചൊപ്ക്സനുമ്ക്സ നഷ്ടവും നാശനഷ്ടവും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും, $792 മില്യൺ ഡോളർ നേരത്തെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും, ഗ്ലോബൽ ഗോൾ ഓൺ അഡാപ്റ്റേഷന് (GGA) ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നതിനും, ഭാവിയിലെ COP-കളിൽ യുവജനങ്ങളെ മുഖ്യധാരാ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് യൂത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചാമ്പ്യന്റെ പങ്ക് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ചർച്ചകൾ നടത്തി. COP28-ലെ മൊത്തം പ്രവർത്തന അജണ്ടയ്ക്ക് കീഴിൽ, 85 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം ഫണ്ടിംഗ് സമാഹരിക്കുകയും 11 പ്രതിജ്ഞകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയും ചരിത്രപരമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 
 

*** 
 

ഉറവിടങ്ങൾ:  

  1. UNFCCC. വാർത്ത - COP28 ഉടമ്പടി ഫോസിൽ ഇന്ധന കാലഘട്ടത്തിന്റെ "അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം" സിഗ്നലുകൾ. എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാണ് https://unfccc.int/news/cop28-agreement-signals-beginning-of-the-end-of-the-fossil-fuel-era  
  2. COP28 യു.എ.ഇ. വാർത്ത – COP28 കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദുബായിൽ ചരിത്രപരമായ സമവായം നൽകുന്നു. എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാണ് https://www.cop28.com/en/news/2023/12/COP28-delivers-historic-consensus-in-Dubai-to-accelerate-climate-action  

*** 

ഉമേഷ് പ്രസാദ്
ഉമേഷ് പ്രസാദ്
സയൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് | സയന്റിഫിക് യൂറോപ്യൻ മാസികയുടെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

ഡീപ് സ്പേസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് (DSOC): നാസ ലേസർ പരീക്ഷിച്ചു  

റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ ആശയവിനിമയം കാരണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്നു...

സ്വവർഗ സസ്തനികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെ ജൈവിക തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കുന്നു

ആദ്യമായി ആരോഗ്യമുള്ള എലികളുടെ സന്തതികളെ കുറിച്ച് പഠനം...

രോഗങ്ങളുടെ മൂലകോശ മാതൃകകൾ: ആൽബിനിസത്തിന്റെ ആദ്യ മാതൃക വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു

രോഗിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെം സെൽ മോഡൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
- പരസ്യം -
94,518ഫാനുകൾ പോലെ
47,681അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe