വിജ്ഞാപനം

സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺഫറൻസ് ബ്രസൽസിൽ നടന്നു 

സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉന്നതതല കോൺഫറൻസ് 'അൺലോക്ക് ദ പവർ ഓഫ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് പോളിസി മേക്കിംഗ്', 12 മാർച്ച് 13, 2024 തീയതികളിൽ ബ്രസ്സൽസിൽ നടന്നു. റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്ലാൻഡേഴ്‌സ് (FWO), ഫണ്ടിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ബെൽജിയൻ പ്രസിഡൻസിയുടെ (ജനുവരി-ജൂൺ 2024) കീഴിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും (FRS-FNRS), സയൻസ് യൂറോപ്പും. 

സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർമാർ, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫണ്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, പോളിസി മേക്കർമാർ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗവേഷണ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തെ സമന്വയിപ്പിക്കുക, വിവിധ തലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മുൻഗണന നൽകുക, പൗരന്മാരെ ഇടപഴകുക, ഗവേഷണത്തിൽ പൊതുനിക്ഷേപത്തിനായി വാദിക്കുക എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചർച്ചകൾ. ഗവേഷകരുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനപരമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ വികസനം; ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തെ ഒരു തൊഴിലായി അംഗീകരിക്കൽ; തെറ്റായ വിവരങ്ങളെ ചെറുക്കുകയെന്നത് പങ്കാളികൾക്കിടയിലുള്ള ചർച്ചയുടെ മറ്റ് ചില മേഖലകളായിരുന്നു.  

സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ  

  • മികച്ച അംഗീകാരത്തിലൂടെയും പിന്തുണയിലൂടെയും ഗവേഷണ പരിതസ്ഥിതികളിൽ ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ സമർപ്പിത പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം നൽകണം; ആശയവിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊഴിൽ പാതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്; മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് ദേശീയ അന്തർദേശീയ സഹകരണ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും. ഗവേഷണ മൂല്യനിർണ്ണയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തിൽ ഗവേഷകർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരവും പ്രതിഫലവും നൽകണം. 
  • ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയക്കാരെ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളായി അംഗീകരിക്കുക, കൂടാതെ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയായി ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയം. ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗയോഗ്യവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും പൗരന്മാർക്കും സമൂഹത്തിനും പൊതുവെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത പ്രേക്ഷകർക്കുള്ളിൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഗവേഷകരും ആശയവിനിമയക്കാരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സുപ്രധാനമാണ്. 
  • ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ഉപയോഗത്തിനായി AI സാക്ഷരതയും ഡാറ്റ സുതാര്യതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഗവേഷണത്തിലും ആശയവിനിമയ രീതികളിലും ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികവും ഫലപ്രദവുമായ സംയോജനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തം, സുതാര്യത, നിയന്ത്രണം, പക്ഷപാതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ സംഘടനാപരമായ ഇടപെടലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും AI-യിലുള്ള വിശ്വാസം. 
  • സുതാര്യത, ഉൾക്കൊള്ളൽ, സമഗ്രത, ഉത്തരവാദിത്തം, സ്വയംഭരണത്തോടുള്ള ആദരവ്, സമയബന്ധിതത എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തിന് ഒരു കൂട്ടം അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ശാസ്ത്രീയ ആശയവിനിമയത്തിലെ സുതാര്യത, വിമർശനാത്മക പൊതു വ്യവഹാരം വളർത്തുക, മാധ്യമ സാക്ഷരത വർധിപ്പിക്കുക, അച്ചടക്ക വ്യത്യാസങ്ങളെ മാനിക്കുക, ബഹുഭാഷാവാദം, ശാസ്ത്രത്തിൽ യുവാക്കളുടെ വിമർശനാത്മക ചിന്താ വൈദഗ്ധ്യത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും മുൻഗണന നൽകുക തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇത് അനിവാര്യമാക്കുന്നു. 

ശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും വ്യവസായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണം. സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രയോജനത്തിനായുള്ള ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും നവീകരണത്തിൻ്റെയും അവിഭാജ്യ സ്തംഭമായി അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രവർത്തിക്കണം. 

*** 

ഉറവിടങ്ങൾ:  

  1. ശാസ്ത്ര യൂറോപ്പ്. ഉറവിടങ്ങൾ - സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് തന്ത്രപരമായ നിഗമനങ്ങൾ. പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് 25 മാർച്ച് 2024. ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് https://scienceeurope.org/our-resources/science-communications-conference-strategic-conclusions/  

*** 

SCIEU ടീം
SCIEU ടീംhttps://www.ScientificEuropean.co.uk
ശാസ്ത്രീയ യൂറോപ്യൻ® | SCIEU.com | ശാസ്ത്രത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി. മനുഷ്യരാശിയിൽ സ്വാധീനം. പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ.

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ്

ഏറ്റവും പുതിയ എല്ലാ വാർത്തകളും ഓഫറുകളും പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്.

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -
94,518ഫാനുകൾ പോലെ
47,681അനുയായികൾപിന്തുടരുക
1,772അനുയായികൾപിന്തുടരുക
30സബ്സ്ക്രൈബർമാർSubscribe